Dosiahli sme

8 mil. z eurofondov

Z eurofondov a ďalších externých zdrojov sme získali už viac ako 8 miliónov eur.

Znižujeme zadlženosť

Za štyri roky sme znížili zadlženosť mesta o 28,2 %.

Lepšie cesty

Vybudovali a obnovili sme 17 kilometrov ciest, chodníkov a cyklochodníkov.

Obnova škôl

Obnovili sme 6 základných a 11 materských škôl. Investovali sme do doplnenia materiálno-technického vybavenia všetkých škôl v správe mesta.

Nové štadióny

Rekonštruujeme a zásadne modernizujeme najvýznamnejšie športové stánky v meste (hokejový štadión a futbalový štadión) prevažne z externých zdrojov – hokejový štadión mení opláštenie, bude mať novú strechu, tribúny dostanú nový vzhľad, pribudnú šatne, a mnoho ďalšieho; na futbalovom štadióne vznikajú nové tribúny, sociálne zariadenia, zázemie pre hostí, zavlažovací systém.

Moderné bytovky

Asistovali sme pri obnove 32 bytoviek s 1400 bytmi.

Podzemné kontajnery

Vybudovali sme 12 ekologických a ekonomických podzemných kontajnerov na odpad na Podbrezinách.

Stovky podujatí

Zorganizovali sme vyše 400 rôznych kultúrnych podujatí a na stovkách ďalších sme sa podieľali.

Nové ihriská

Vybudovali sme 10 detských a workoutových ihrísk, na Háji sme otvorili kyslíkové bežecké trasy Michala Martikána a Petry Vlhovej, pribudlo tu aj jedno z ihrísk s drevenými prvkami.

Počet prenocovaní

Za štyri roky sa zvýšil počet prenocovaní o 22,7 % (zo 185 na 227 tisíc prenocovaní na rok).

Nová zeleň

Vysadili sme 800 stromov a krov v rôznych častiach mesta.

Ľahšie parkovanie

Vybudovali alebo obnovili sme 435 parkovacích miest v najexponovanejších lokalitách.

Program

FUNGUJÚCI MIKULÁŠ

Aby sme sa v našom meste cítili dobre, musí byť upravené, čisté, bezpečné a musíme sa po ňom vedieť ľahko pohybovať – musí spĺňať svoje základné funkcie.

+Dozvedieť sa viac

ŽIVÝ MIKULÁŠ

Úlohou mesta je zabezpečiť obyvateľom nielen základné služby, ale vytvárať priestor aj pre spoločenský život, kultúru a šport. Samo mesto má tiež takéto aktivity podnecovať a kultivovať, a tak môže skutočne rásť. Také mesto je potom atraktívne nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov. Turizmus je a má byť u nás doma.

+Dozvedieť sa viac

SÚDRŽNÝ MIKULÁŠ

V jednote je sila. Keď sa prestaneme zaujímať o druhých, táto sila pominie. Úlohou mesta je preto vytvárať most medzi jednotlivými generačnými, sociálnymi či inými skupinami, po ktorom ale máme chodiť my všetci.Máme však na čom stavať. Povzbudzovanie aj solidaritu má Mikuláš v krvi.

+Dozvedieť sa viac

INŠPIRATÍVNY MIKULÁŠ

Dopredu nás môže viesť len nadšenie. Nadšenie tvoriť, budovať, podnikať. Mesto má toto nadšenie zdieľať a usmerňovať tak, aby bolo to bolo všeobecne prospešné. Inšpirácia, ale musí vždy vychádzať aj od samotného mesta. Máme preto pre vás pripravených niekoľko efektívnych a moderných riešení pre naše mestečko.

+Dozvedieť sa viac

Kandidáti

Do komunálnych volieb vstupujeme ako tím. Spolu so mnou vám svoje schopnosti ponúkne 21 kandidátov na poslancov za jednotlivé mestské časti. Aj v tomto období sme sa rozhodli prijať politickú podporu strán SMER-SD, SNS a Národná koalícia (bývalá SDS) a kandidatúru tak podávame spoločne – ako koalícia. Neponúkame kandidátov na všetky volené miesta. Dôvodom je, že nechceme uberať priestor nezávislým kandidátom, o ktorých sme presvedčení, že sú prínosom pre Liptovský Mikuláš a zdieľajú naše kľúčové hodnoty.

Stretnutia

Stretnutia s vami, milí Mikulášania, ma motivujú.  Aj vďaka vašim názorom a podnetom sa totiž posúva naše mesto dopredu. Mnohé z našich doterajších rozhovorov ma natoľko inšpirovali, že som vaše podnety zapracoval aj do volebného programu DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO II. Spolu s kandidátmi na poslancov by sme Vám ho radi predstavili osobne v jednotlivých mestských častiach. Tešíme sa na Vás.

Najbližšie stretnutie: 16.10.2018 17:00 / Demänová - Kultúrny dom