Dosiahli sme (2014 – 2018)

Takmer 10 mil. z eurofondov

Z eurofondov a ďalších externých zdrojov sme získali už takmer 10 miliónov eur.

Znižujeme zadlženosť

Za štyri roky sme znížili zadlženosť mesta o 28,2 %.

Lepšie cesty

Vybudovali a obnovili sme 17 kilometrov ciest, chodníkov a cyklochodníkov.

Obnova škôl

Obnovili sme 6 základných a 11 materských škôl. Investovali sme do doplnenia materiálno-technického vybavenia všetkých škôl v správe mesta.

Nové štadióny

Rekonštruujeme a zásadne modernizujeme najvýznamnejšie športové stánky v meste (hokejový štadión a futbalový štadión) prevažne z externých zdrojov – hokejový štadión mení opláštenie, bude mať novú strechu, tribúny dostanú nový vzhľad, pribudnú šatne, a mnoho ďalšieho; na futbalovom štadióne vznikajú nové tribúny, sociálne zariadenia, zázemie pre hostí, zavlažovací systém.

Moderné bytovky

Asistovali sme pri obnove 32 bytoviek s 1400 bytmi.

Podzemné kontajnery

Vybudovali sme 12 ekologických a ekonomických podzemných kontajnerov na odpad na Podbrezinách.

Stovky podujatí

Zorganizovali sme vyše 400 rôznych kultúrnych podujatí a na stovkách ďalších sme sa podieľali.

Nové ihriská

Vybudovali sme 10 detských a workoutových ihrísk, na Háji sme otvorili kyslíkové bežecké trasy Michala Martikána a Petry Vlhovej, pribudlo tu aj jedno z ihrísk s drevenými prvkami.

Počet prenocovaní

Za štyri roky sa zvýšil počet prenocovaní o 22,7 % (zo 185 na 227 tisíc prenocovaní na rok).

Nová zeleň

Vysadili sme 800 stromov a krov v rôznych častiach mesta.

Ľahšie parkovanie

Vybudovali alebo obnovili sme 435 parkovacích miest v najexponovanejších lokalitách.

Program (2018-2022)

FUNGUJÚCI MIKULÁŠ

Aby sme sa v našom meste cítili dobre, musí byť upravené, čisté, bezpečné a musíme sa po ňom vedieť ľahko pohybovať – musí spĺňať svoje základné funkcie.

+Dozvedieť sa viac

ŽIVÝ MIKULÁŠ

Úlohou mesta je zabezpečiť obyvateľom nielen základné služby, ale vytvárať priestor aj pre spoločenský život, kultúru a šport. Samo mesto má tiež takéto aktivity podnecovať a kultivovať, a tak môže skutočne rásť. Také mesto je potom atraktívne nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov. Turizmus je a má byť u nás doma.

+Dozvedieť sa viac

SÚDRŽNÝ MIKULÁŠ

V jednote je sila. Keď sa prestaneme zaujímať o druhých, táto sila pominie. Úlohou mesta je preto vytvárať most medzi jednotlivými generačnými, sociálnymi či inými skupinami, po ktorom ale máme chodiť my všetci.Máme však na čom stavať. Povzbudzovanie aj solidaritu má Mikuláš v krvi.

+Dozvedieť sa viac

INŠPIRATÍVNY MIKULÁŠ

Dopredu nás môže viesť len nadšenie. Nadšenie tvoriť, budovať, podnikať. Mesto má toto nadšenie zdieľať a usmerňovať tak, aby bolo to bolo všeobecne prospešné. Inšpirácia, ale musí vždy vychádzať aj od samotného mesta. Máme preto pre vás pripravených niekoľko efektívnych a moderných riešení pre naše mestečko.

+Dozvedieť sa viac

Poslanci

Spolu so mnou vám svoje schopnosti ponúka 7 poslancov za jednotlivé mestské časti. Radi spolupracujeme s každým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý chce pracovať pre dobro nášho mesta a podporí náš program “Dobre Spravované Mesto II.”. Nižšie nájdete stručné predstavenie poslancov za našu koalíciu postavenú na sociálnych, národných a kresťanských hodnotách (SMER-SD, SNS, Národná koalícia).

Povedali o mne

V osobe Jána Blcháča som spoznal fundovaného človeka so zanietením a cieľavedomosťou presadzovať zásadné veci pre Liptovský Mikuláš.

Peter Ďurček štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR

Liptovský Mikuláš má práve pod jeho taktovkou jasný a neúnavný ťah na bránu, ktorý mesto posúva vpred a prináša pozoruhodné výsledky.

Rudolf Urbanovič štátny tajomník Min. vnútra SR

Ján Blcháč je dlhoročný a skúsený primátor, ktorý sa na problémy pozerá cez riešenia a nie prekážky. Je veľmi aktívny na rokovaniach Združenia miest a obcí Slovenska. Mimoriadne oceňujem jeho angažovanosť v rozvoji cestovného ruchu na Liptove, s ktorým sa spája podpora miestnej ekonomiky a pracovných príležitostí.

Michal Sýkora predseda Združenia miest a obcí Slovenska

Dať hlas Jánovi Blcháčovi znamená staviť na skúseného komunálneho politika.

Vladimír Stankoviansky primátor Liptovského Mikuláša za roky 1994 - 1998

Primátor Ján Blcháč venuje trvalú pozornosť aj oblasti športu v meste. Mňa teší, že sa aktívne zaujíma o futbal na najvyššej, ale aj na mládežníckej úrovni.

Ján Papaj športový riaditeľ, tréner mládežníckeho družstva U 8 a hráč A tímu MFK Tatran L.Mikuláš

Z jeho kandidatúry mám radosť. Kiežby všetky samosprávy fungovali ako tá v Liptovskom Mikuláši. A to samospráv za 23 rokov pôsobenia v potravinárstve poznám naozaj veľa.

Miroslav Maňásek generálny riaditeľ Savencia pre ČR a SR (pôvodne Liptovská mliekáreň, a.s.)

Spolupráca Liptovského kultúrneho strediska a mesta Liptovský Mikuláš je intenzívna už niekoľko rokov.

Miroslava Palanová riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska

Patrí mu veľká vďaka za to, že mesto pomáha klubu MHK 32 po všetkých stránkach. Som Lipták a vidím, čo sa v meste deje. Ján Blcháč má moju podporu.

Martin Kriška kapitán hokejového A mužstva MHK 32 Liptovský Mikuláš

Od roku 2008 sa venujeme posilňovaniu a stabilizovaniu manželstiev. Vážime si jeho otvorenosť a porozumenie pre prácu v tejto oblasti. Sme vďační za jeho aktívnu podporu.

Ester a Ivan Staroňovci nezisková organizácia Naše manželstvo

Pozitívne hodnotím snahu primátora Liptovského Mikuláša rozbicyklovať obyvateľov mesta.

Peter Klučka národný cyklokoordinátor