Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Takmer 10 mil. z eurofondov

Z eurofondov a ďalších externých zdrojov sme získali už takmer 10 miliónov eur.

Znižujeme zadlženosť

Za štyri roky sme znížili zadlženosť mesta o 28,2 %.

Lepšie cesty

Vybudovali a obnovili sme 17 kilometrov ciest, chodníkov a cyklochodníkov.

Obnova škôl

Obnovili sme 6 základných a 11 materských škôl. Investovali sme do doplnenia materiálno-technického vybavenia všetkých škôl v správe mesta.

Nové štadióny

Rekonštruujeme a zásadne modernizujeme najvýznamnejšie športové stánky v meste (hokejový štadión a futbalový štadión) prevažne z externých zdrojov – hokejový štadión mení opláštenie, bude mať novú strechu, tribúny dostanú nový vzhľad, pribudnú šatne, a mnoho ďalšieho; na futbalovom štadióne vznikajú nové tribúny, sociálne zariadenia, zázemie pre hostí, zavlažovací systém.

Moderné bytovky

Asistovali sme pri obnove 32 bytoviek s 1400 bytmi.

Podzemné kontajnery

Vybudovali sme 12 ekologických a ekonomických podzemných kontajnerov na odpad na Podbrezinách.

Stovky podujatí

Zorganizovali sme vyše 400 rôznych kultúrnych podujatí a na stovkách ďalších sme sa podieľali.

Nové ihriská

Vybudovali sme 10 detských a workoutových ihrísk, na Háji sme otvorili kyslíkové bežecké trasy Michala Martikána a Petry Vlhovej, pribudlo tu aj jedno z ihrísk s drevenými prvkami.

Počet prenocovaní

Za štyri roky sa zvýšil počet prenocovaní o 22,7 % (zo 185 na 227 tisíc prenocovaní na rok).

Nová zeleň

Vysadili sme 800 stromov a krov v rôznych častiach mesta.

Ľahšie parkovanie

Vybudovali alebo obnovili sme 435 parkovacích miest v najexponovanejších lokalitách.