Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Živé mesto

Organizujeme kultúrne podujatia, sprístupňujeme historické miesta, založili sme občianske združenie Živé námestie, znížili sme daň za terasy na symbolické minimum, testovali sme sezónne CityBusy pre prilákanie návštevníkov z okolitých stredísk, aby sme oživili centrum nášho mesta.

Moderné informačné centrum

Informačné centrum sme umiestnili do nových reprezentatívnych priestorov.

Prehliadkové trasy

Vytvorili sme nové prehliadkové trasy v meste.

Animačné programy

Pripravili sme pre návštevníkov dva animačné programy Nechajte sa zlapať a Nechajte sa zlákať. Programy si obľúbili aj domáci.

Mobilná aplikácia

Mestskú turistickú mobilnú aplikáciu využili už tisícky ľudí.

Propagačné materiály

Mesto sme propagovali vydaním desiatok informačných letákov a brožúr.

Wi-fi v centre

Internet v centre je zadarmo dostupný všetkým jeho návštevníkom.

Infofest

Zorganizovali sme cestovateľský festival Infofest.

Švábkafest

Pracujeme na oživení zemiakarskej tradície regiónu. V rámci Občianskeho združenia Liptovské droby sa snažíme aj o zapísanie našej tradičnej receptúry do atraktívneho celosvetového zoznamu chránených označení.

Počet prenocovaní

Za štyri roky sa zvýšil počet prenocovaní o 22,7 % (zo 185 na 227 tisíc prenocovaní na rok).

Náučný chodník

Zrealizovali sme náučný chodník a cykloprístrešok na Háji.