Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Lepšie cesty

Vybudovali a obnovili sme 17 kilometrov ciest, chodníkov a cyklochodníkov.

Zelená vlna

Zaviedli sme zelenú vlnu na hlavnej prejazdovej komunikácii I/18 mestom.

Ľahšie parkovanie

Vybudovali alebo obnovili sme 435 parkovacích miest v najexponovanejších lokalitách.

Cesta na Háj

Obnovili sme cestu na Háj-Nicovô v celej dĺžke.

Prekládka železnice

Prekládka trate s vybudovaním novej železničnej stanice je vďaka úspešným rokovaniam opäť aktuálna. Jej realizácia poskytne priestor pre nové dopravné prepojenia, čo výrazne odľahčí dopravu v meste.

Dlhší cyklochodník

Vybudovali sme ďalšiu etapu cyklochodníka (od hotela Jánošík po Liptovskú Ondrašovú) a pribudli aj dve odpočívadlá. Projekt a pozemky pod ďalšiu etapu cyklochodníka sú už pripravené.

Vnútromestská cyklotrasa

Začali sme s výstavbou vnútromestskej cyklotrasy od železničnej stanice po Rachmaninovo námestie.

Bezpečné priechody

Nasvietili sme 54 frekventovaných priechodov pre chodcov bielym svetlom a LED žiarovkami.

Radary

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti na cestách sme inštalovali dva nové radary na Borbisovej ulici a v Demänovej.

Bezbariérové priechody

Uľahčili sme život znevýhodneným obyvateľom pri prechode cez frekventované komunikácie.

Smart parkovanie

Zaviedli sme možnosť platenia parkovného a navigáciu na mestské parkoviská cez mobilnú aplikáciu.