Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Stovky podujatí

Zorganizovali sme vyše 400 rôznych kultúrnych podujatí a na stovkách ďalších sme sa podieľali.

Liptovská kaviareň

Podporovali sme vzťah odcestovaných rodákov z Liptovského Mikuláša v Bratislave a naše mestečko sme prezentovali na pravidelnom podujatí v hlavnom meste.

Jánošík moderne

V mestskom Múzeu Janka Kráľa sme zrekonštruovali súdnu sieň, ktorá súvisí s Jánošíkom a pripravili sme atraktívne podujatie Nechajte sa zlapať.

Tatrín

Vybudovali sme dôstojný vstup do expozície Tatrín.

Pamätné tabule

Inštalovali sme pamätnú tabuľu obetiam 1. svetovej vojny na kostole Zbierka, obnovili sme tabule na Námestí osloboditeľov a zrekonštruovali sme aj tabule v mestských častiach.

Rázusovie dom

Výrazne sme oživili dianie v Rázusovie dome – v expozícii Múzea Janka Kráľa.

Pamätník hrdinov

Obnovujeme statiku pamätníka na Háji a realizujeme výstavbu pamätníka novodobých vojnových hrdinov, ktorí padli pri výkone vojenskej služby v zahraničných misiách.

Galéria Kolomana Sokola

Revitalizovali sme priestory Galérie Kolomana Sokola.

Živá záhrada

Pomohli sme priniesť život do galerijnej záhrady pri Galérii P. M. Bohúňa.

Živé mestské časti

zaviedli sme podujatia, ako sú: Deň Okoličného a Stošíc, Ondrašovská fazuľa, Palúčanský deň…

Dôstojné spomienky

Dôstojne sme si pripomenuli okrúhle výročia, ktoré sa viažu s históriou mesta, mestských častí a štátu.

Domy kultúry

Dom kultúry prešiel zásadnou technickou a stavebnou rekonštrukciou interiérov a vybavenia. Kultúrne domy v mestských častiach prešli taktiež razantnou obnovou.