Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Sociálna stratégia

Spracovali sme strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.

Denné centrá

Postupne modernizujeme denné centrá pre seniorov.

Obnova seniorských domov

Doplnili sme vybavenie v zariadeniach pre seniorov.

Opatrovateľská služba

Pokračujeme v podpore domácej opatrovateľskej služby.

Prepravná služba

Poskytujeme príspevok na prevádzku prepravnej služby pre ťažko chorých obyvateľov mesta.

Terénna sociálna práca

Máme  pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu s marginalizovanými skupinami, nízkopríjmovými domácnosťami, deťmi a mladými zo sociálne slabších vrstiev.

Riešime bezdomovectvo

Začali sme s prípravou komplexnej stratégie riešenia bezdomovectva v meste.

10 nových kamier

Rozšírili sme kamerový systém mesta pre vyššiu bezpečnosť Mikulášanov.

Mladý ochranca

Zaviedli sme projekt Mladý ochranca poriadku – vyškolené deti sú vzorom pre svojich rovesníkov v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a poriadku v rámci rómskej komunity.

Cyklohliadky

Zakúpili sme nové bicykle pre cyklohliadky mestskej polície.

Nové komunitné centrum

Začíname s výstavbou nového komunitného centra.

Škôlka bez bariér

Za projekt sociálna škôlka v Komunitnom centre sme získali ocenenie Oskar bez bariér.

Ľudský prístup

Zaviedli sme možnosť odpracovať si dlh voči mestu formou manuálnej verejnoprospešnej práce.

Financovanie charity

Finančne podporujeme charitu a organizácie zdravotne znevýhodnených obyvateľov.