Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Obnova škôl

Obnovili sme 6 základných a 11 materských škôl. Investovali sme do doplnenia materiálno-technického vybavenia všetkých škôl v správe mesta.

Vynovené Jasle

V Detských inštrukčných jasliach sme rekonštruovali kuchyňu, spálňu a doplnili vybavenie, jasle majú nové logo a názov Mikulášik.

Parkovanie pri školách

Vybudovali sme parkovacie miesta pri MŠ v Liptovskej Ondrašovej a pri ZŠ s MŠ Demänovská.

Ekologické myslenie detí

Zaviedli sme Detskú ekologickú konferenciu Separáčik a zorganizovali sme ďalšie separačné aktivity s cieľom naučiť deti správne triediť odpad.

Transparentné hodnotenie

Zaviedli sme transparentné hodnotenie riaditeľov škôl.

Vzdelávanie pedagógov

Zaviedli sme metodické odborné vzdelávanie pre zamestnancov škôl.

Lepšie telocvične

Obnovili sme telocvičňu pri ZŠ Okoličianska a ZŠ Demänovská ulica v Palúdzke, doplnili sme materiálne vybavenie telocviční.