Dosiahli sme (2014 – 2018)

Iniciatívou mesta a koordinovanou prácou mestských inštitúcií sa nám podarilo posunúť Liptovský Mikuláš v každej oblasti výrazne dopredu. Ponúkam vám prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2014-2018.

Krajšie priestranstvá

Kultivovali sme zelené plochy a rozšírili kvetinové záhony, založili sme Mikulášsky okrášľovací spolok.

Moderné bytovky

Asistovali sme pri obnove 32 bytoviek s 1400 bytmi.

Podzemné kontajnery

Vybudovali sme 12 ekologických a ekonomických podzemných kontajnerov na odpad na Podbrezinách.

Moderný úrad

Objekt mestského úradu je vlajkovou samosprávnou budovou na Slovensku – výrazne sme znížili jeho energetickú náročnosť a tým šetríme peniaze nás všetkých.

Cyklomobilita

Úspešne sa zapájame do kampane Do práce na bicykli, organizujeme envirojazdu mestom či cykloraňajky.

Protipovodňové opatrenia

Dokončili sme prvotnú etapu protipovodňových opatrení v Ploštíne, ďalšie opatrenia sme zabezpečili v Demänovej.

Čistenie mesta

O čistotu v meste sa starajú dve nové vozidlá.

Odpad v Hlbokom

Zaviedli sme systém zberu odpadu v Hlbokom.

Venčenie psov

Zrealizovali sme feromónové toalety a výbehy pre psy.

Nová technika

Zakúpili sme techniku pre efektívnejší vývoz komunálneho, separovaného a biologického odpadu.

Prekládková stanica

Pre zjednodušenie odvozu odpadu z mesta sme dobudovali jednu z najmodernejších prekládkových staníc na Slovensku.

Nová zeleň

Vysadili sme 800 stromov a krov v rôznych častiach mesta.

Čierne skládky

Odstránili sme 72 čiernych skládok.