O mne

Volám sa Ján Blcháč. Môj príbeh sa začal 15. marca 1959 v našom Liptovskom Mikuláši, s ktorým je doposiaľ spätý. Po štúdiách na gymnáziu M. M. Hodžu som vedomosti získaval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej (dnes SPU). Od roku 1988 som pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách – člen vedenia poľnohospodárskeho družstva, poľnohospodársky atašé či generálny riaditeľ mliekarne.

Zásadné boli v mojej profesijnej minulosti roky, ktoré som pôsobil vo vedení Liptovskej mliekarne, a.s. Podarilo sa nám vytvoriť silnú značku s kvalitnými produktmi, ktoré dnes poznajú nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to jedna z mála mliekarní, ktorá prežila turbulentné časy a úspešne sa rozvíja ďalej.

Po týchto skúsenostiach som mal záujem odovzdať svoje know-how a vízie v širšom rozsahu. Preto som sa v roku 2006 na podnet viacerých mojich priateľov rozhodol vstúpiť do komunálneho politického života. Ľudia mi prejavili svoju dôveru a stal som sa primátorom Liptovského Mikuláša. Tento krok neľutujem a som hrdý na výsledky, ktoré sme spoločnými silami s mojimi kolegami dosiahli.

Od roku 2009 som tiež poslancom Žilinského samosprávneho kraja a od roku 2015 opätovne predsedom Združenia miest a obcí Liptova. V týchto funkciách mám možnosť postaviť sa za  Mikulášanov a ovplyvniť mnoho oblastí v prospech nášho mesta ako aj celého Liptova.Obľubujem aktívny oddych a rád sa nechávam inšpirovať úspešnými a múdrymi ľuďmi. Spolu s manželkou sme v Liptovskom Mikuláši vychovali dvoch synov a už 20 rokov bývame v mestskej časti Nábrežie-Vrbica, predtým sme desať rokov bývali na Podbrezinách.

V živote sa držím výroku „STROM POZNÁŠ PO OVOCÍ“.