Prečo kandidujem

Milí Mikulášania,

som vďačný, že som v aktuálnom funkčnom období získal dôveru väčšiny z vás a som spolu s mojim tímom aktívnou súčasťou úspešného príbehu nášho Liptovského Mikuláša. Mesta, ktoré dýcha históriou, prekvitá čulým ruchom pracovitýchľudí a má čo ponúknuť nielen svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom. Nič z toho ale nie je samozrejmosťou. Za tým, aké naše mestečko je, sú roky tvrdej práce všetkých nás – Mikulášanov.

Z pozície samosprávy sa nám za uplynulé štyri roky podarilo vybudovať a obnoviť 17 kilometrov ciest a chodníkov vrátane cyklochodníkov, vyriešili sme akútny problém s odvozom a likvidáciou odpadu bez zaťaženia peňaženky obyvateľov, vybudovali sme 10 detských a workoutových ihrísk, zorganizovali sme 440 športových a kultúrnych podujatí, znížili sme dlh mesta takmer o 30 percent a na investície do rozvoja mesta sme získali už viac ako osem miliónov eur z eurofondov a ďalších verejných zdrojov. (Viac o zrealizovaných akciách nájdete tu.) Projekty, ako je dostavba štadiónov, vytvorenie druhej a tretej dopravnej tepny popri prekládke železnice, dobudovanie lesoparku na Háji Nicovô či dotvorenie vnútromestskej cyklotrasy, predstavujú  beh na dlhé trate. Rád by som ich preto so všetkou odbornosťou a skúsenosťami dotiahol do úspešného konca a posunul naše mesto ešte ďalej.

Z tohto dôvodu sa budem v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 10. novembra  2018, opätovne uchádzať o pozíciu primátora mesta Liptovský Mikuláš. Opäť si želám dobre spravované mesto – fungujúci, živý, súdržný a inšpiratívny Liptovský Mikuláš.

O mne

Volám sa Ján Blcháč. Môj príbeh sa začal 15. marca 1959 v našom Liptovskom Mikuláši, s ktorým je doposiaľ spätý. Po štúdiách na gymnáziu M. M. Hodžu som vedomosti získaval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej (dnes SPU). Od roku 1988 som pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách – člen vedenia poľnohospodárskeho družstva, poľnohospodársky atašé či generálny riaditeľ mliekarne.

Zásadné boli v mojej profesijnej minulosti roky, ktoré som pôsobil vo vedení Liptovskej mliekarne, a.s. Podarilo sa nám vytvoriť silnú značku s kvalitnými produktmi, ktoré dnes poznajú nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to jedna z mála mliekarní, ktorá prežila turbulentné časy a úspešne sa rozvíja ďalej.

Po týchto skúsenostiach som mal záujem odovzdať svoje know-how a vízie v širšom rozsahu. Preto som sa v roku 2006 na podnet viacerých mojich priateľov rozhodol vstúpiť do komunálneho politického života. Ľudia mi prejavili svoju dôveru a stal som sa primátorom Liptovského Mikuláša. Tento krok neľutujem a som hrdý na výsledky, ktoré sme spoločnými silami s mojimi kolegami dosiahli.

Od roku 2009 som tiež poslancom Žilinského samosprávneho kraja a od roku 2015 opätovne predsedom Združenia miest a obcí Liptova. V týchto funkciách mám možnosť postaviť sa za  Mikulášanov a ovplyvniť mnoho oblastí v prospech nášho mesta ako aj celého Liptova.Obľubujem aktívny oddych a rád sa nechávam inšpirovať úspešnými a múdrymi ľuďmi. Spolu s manželkou sme v Liptovskom Mikuláši vychovali dvoch synov a už 20 rokov bývame v mestskej časti Nábrežie-Vrbica, predtým sme desať rokov bývali na Podbrezinách.

V živote sa držím výroku „STROM POZNÁŠ PO OVOCÍ“.