Povedali o mne

Peter Ďurček

V osobe Jána Blcháča som spoznal fundovaného človeka so zanietením a cieľavedomosťou presadzovať zásadné veci pre Liptovský Mikuláš. Ide o človeka, ktorý nevedie prázdne reči, naopak, dokáže argumentovať a presvedčiť svojou odbornosťou. Aj vďaka nemu a jeho zástupcovi Rudolfovi Urbanovičovi sa na Mikuláš pozerám inak. Verím, že sa nám čoskoro spoločne podarí zrealizovať veľké infraštruktúrne projekty, ako je modernizácia železničnej trate či generálna oprava cesty I/18, vrátane prieťahu mestom.

Peter Ďurček štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
Rudolf Urbanovič

Môj osobný priateľ Ján Blcháč má moju plnú dôveru a podporu pre vedenie mesta aj v najbližších štyroch rokoch. Liptovský Mikuláš má práve pod jeho taktovkou jasný a neúnavný ťah na bránu, ktorý mesto posúva vpred a prináša pozoruhodné výsledky. Podarilo sa nám spolu vybaviť podporu pre rôzne projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na cestách či prinášajú zvýšenú ochranu majetku obyvateľov – modernizáciu hasičských zbrojníc, rozšírenie kamerového systému, lobing pri vybavovaní peňazí na protipovodňové opatrenia či vybudovanie kvalitného klientskeho centra, kde si budú môcť obyvatelia vybaviť celú svoju agendu pod jednou strechou. Rád by som v tom s ním pokračoval.

Rudolf Urbanovič štátny tajomník Min. vnútra SR
Michal Sýkora

Ján Blcháč je dlhoročný a skúsený primátor, ktorý sa na problémy pozerá cez riešenia a nie prekážky. Je veľmi aktívny na rokovaniach Združenia miest a obcí Slovenska. Mimoriadne oceňujem jeho angažovanosť v rozvoji cestovného ruchu na Liptove, s ktorým sa spája podpora miestnej ekonomiky a pracovných príležitostí. Má za sebou mnohé úspechy, ktoré sú dôkazom jeho cieľavedomosti, vytrvalosti a ľudského prístupu. U primátora Blcháča sú všetky predpoklady na to, aby sa pod jeho vedením Liptovský Mikuláš naďalej rozvíjal k spokojnosti obyvateľov, návštevníkov aj turistov.

Michal Sýkora predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Vladimír Stankoviansky

Pán primátor je hrdý na bohatú históriu Liptovského Mikuláša, preto si v meste dôstojne pripomíname všetky podstatné výročia, ktoré túto históriu tvoria. S Jánom Blcháčom som spolupracoval na príprave projektu lesoparku na Háji či ako člen komisie školstva, pravidelne sa stretávame na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Stotožňujem sa s jeho náhľadom na svet a rád by som pokračoval v spolupráci s ním. Dať hlas Jánovi Blcháčovi znamená staviť na skúseného komunálneho politika.

Vladimír Stankoviansky primátor Liptovského Mikuláša za roky 1994 - 1998
Ján Papaj

Primátor Ján Blcháč venuje trvalú pozornosť aj oblasti športu v meste. Mňa teší, že sa aktívne zaujíma o futbal na najvyššej, ale aj na mládežníckej úrovni. Pri každej návšteve nášho klubu osobne hovorí nielen s funkcionármi, ale tiež s trénermi a hráčmi, vrátane tých najmenších. Sám sa chce presvedčiť, že finančné prostriedky, ktoré poskytuje mesto, sú efektívne využité pre šport, futbalistov a fanúšikov.

Ján Papaj športový riaditeľ, tréner mládežníckeho družstva U 8 a hráč A tímu MFK Tatran L.Mikuláš
Miroslav Maňásek

Môžem bez nadsádzky potvrdiť, že spolupráca s mestom a primátorom bola a pevne dúfam, že vždy bude, bez problémov. Viem to totiž porovnať. Z titulu mojej funkcie často prichádzam do styku s miestnou samosprávou,starostami a primátormi a na stretnutie s mikulášskym primátorom sa vždy teším. Nespomínam si, že by sme niekedy nenašli spoločné riešenie vhodné ako pre mesto, tak aj pre našu spoločnosť. Z jeho kandidatúry mám radosť. Kiežby všetky samosprávy fungovali ako tá v Liptovskom Mikuláši. A to samospráv za 23 rokov pôsobenia v potravinárstve poznám naozaj veľa.

Miroslav Maňásek generálny riaditeľ Savencia pre ČR a SR (pôvodne Liptovská mliekáreň, a.s.)
Miroslava Palanová

Spolupráca Liptovského kultúrneho strediska a mesta Liptovský Mikuláš je intenzívna už niekoľko rokov. Vďaka finančnej podpore a poskytnutiu priestorového zázemia mestom Liptovský Mikuláš pod záštitou primátora Jána Blcháča sme sa stali opäť hlavným organizátorom celoštátnej postupovej súťaže amatérskeho divadla Belopotockého Mikuláš, organizátorom celoštátnych postupových súťaží Tancuj, tancuj a Pod Likavským hradom, Medzinárodného filmárskeho festivalu Tatranský kamzík, krajskej súťaže folklórnych skupín Nositelia tradícií a množstva menších kultúrnych podujatí, ktoré mesto podporilo. Aj vďaka tejto podpore a zázemiu sme mohli tieto podujatia zrealizovať.

Miroslava Palanová riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska
Martin Kriška

Keďže sa pohybujem viac-menej v športovej sfére, pána primátora môžem hodnotiť zo športového hľadiska. Patrí mu veľká vďaka zato, že mesto pomáha klubu MHK 32 po všetkých stránkach. Radnica pomohla, keď sme mali finančné problémy. Pomoc prichádza aj v tomto období, kedy primátor vybavil peniaze na zásadnú rekonštrukciu zimného štadióna, ktorá už bola potrebná. Všetci sa tešíme na nové priestory. Som Lipták a vidím, čo sa v meste deje. Pribúdajú nové chodníky, cesty, infraštruktúra. Ján Blcháč má moju podporu.

Martin Kriška kapitán hokejového A mužstva MHK 32 Liptovský Mikuláš
Ester a Ivan Staroňovci

Od roku 2008 sa venujeme posilňovaniu a stabilizovaniu manželstiev, ako základnej bunky rodiny formou motivačných víkendov pre páry. V roku 2010 sme sa spolu podieľali na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v sekcii Rodiny s deťmi a mládežou a v roku 2015 na jeho aktualizácii. Vnímanie potreby práce s rodinami nás viedlo k myšlienke založiť Centrum pre rodinu a vzťahy v našom meste. Vďaka ústretovému prístupu pána primátora Jána Blcháča sme toto Centrum mohli v novembri 2017 otvoriť. Vážime si jeho otvorenosť a porozumenie pre prácu v tejto oblasti. Sme vďační za jeho aktívnu podporu.

Ester a Ivan Staroňovci nezisková organizácia Naše manželstvo
Peter Klučka

Pozitívne hodnotím snahu primátora Liptovského Mikuláša rozbicyklovať obyvateľov mesta. Cyklochodník popri Váhu, ale aj skvelé tretie miesto v tohtoročnej celonárodnej kampani Do práce na bicykli 2018, sú pre mňa zárukou, že bude v podpore budovania bezpečných vnútromestských cyklotrás pokračovať.

Peter Klučka národný cyklokoordinátor